Home     About     Ask
Cedie / Manila / Twitter

Munting kontribusyon ko para sa 3rd Summer KOMIKON ngayong Abril. Punta na!

Pwede niyo din ‘yang mabili ng PHP120 lang para sa 60 pages ng kupal na dorwings. Bili na! Ipo-post ko na lang ‘yung ibang mga detalye. 

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=145083358885389

#own #fuck the drama im making more artworks #because im awesome #we're awesome

164 notes

 1. damselinreverie reblogged this from muntingprinsipe
 2. sunsetfullofstaaars reblogged this from beatricerosal
 3. thetaspg reblogged this from muntingprinsipe
 4. imrafael reblogged this from muntingprinsipe
 5. ethanolic said: ang galing nung dun sa tuktok. yung babae. O_O
 6. fuckyeahpinoyartworks reblogged this from muntingprinsipe
 7. asdsupermanjkl reblogged this from muntingprinsipe
 8. sxmah reblogged this from muntingprinsipe
 9. kidyeah reblogged this from muntingprinsipe
 10. botchieemi reblogged this from muntingprinsipe
 11. nomorefizzydrinks reblogged this from wecandoodle
 12. ireblogifollow reblogged this from muntingprinsipe
Prev    Next

 1. damselinreverie reblogged this from muntingprinsipe
 2. sunsetfullofstaaars reblogged this from beatricerosal
 3. thetaspg reblogged this from muntingprinsipe
 4. imrafael reblogged this from muntingprinsipe
 5. ethanolic said: ang galing nung dun sa tuktok. yung babae. O_O
 6. fuckyeahpinoyartworks reblogged this from muntingprinsipe
 7. asdsupermanjkl reblogged this from muntingprinsipe
 8. sxmah reblogged this from muntingprinsipe
 9. kidyeah reblogged this from muntingprinsipe
 10. botchieemi reblogged this from muntingprinsipe
 11. nomorefizzydrinks reblogged this from wecandoodle
 12. ireblogifollow reblogged this from muntingprinsipe
Prev    Next